Các gói cước của chương trình iCafe
Áp dụng từ ngày 01/05/2014

Đối với gói miễn phí: áp dụng mức cước 100.000₫ trên 1 bài viết giới thiệu về quán. Muốn đăng thông tin giới thiệu trên diadiemhay.vn? Hãy liên hệ với chúng tôi.